Abena umožńuje nahlásit jakékoliv podezření na neetické chování, finanční kriminalitu, závažné porušení bezpečnosti práce, fyzické násilí či sexuálního obtěžování.
Pokud jste zaměstnancem společnosti Abena, obchodní partner nebo jakýmkoli způsobem spojen se společností Abena, máte možnost tuto skutečnost nahlásit.

Aby bylo zajištěno profesionální zpracování těchto zpráv, spolupracujeme se společností GotEthics, která Vaší zprávu obdrží přes internet. Vaše zpráva bude poté předána na společnost Abena. Vy rozhodnete, kdo by měl obdržet zprávu – zda by měla být zaslána předsedovi Abena Group, našemu generálnímu řediteli a nebo týmu interního auditu. Ti pak budou sledovat všechny následné manipulace z vámi zjištěného problému.

Můžete se cítit v bezpečí a kdykoli se obrátit na Etickou linku. Zpráva podána v dobré víře na Vás nikdy nebude mít negativní následek. Nicméně, Ethics Hotline nesmí být zneužita a nepodložené zprávy, které byly provedeny za účelem poškodit nebo zdiskreditovat kolegu nebo třetí stranu, může vést k disciplinární sankce nebo k právním krokům.

Informace, které poskytnete, budou vždy považovány za důvěrné. Přijímáme také anonymní doporučení, které budou zpracovány stejným způsobem jako všechny ostatní komunikace.

Všechny osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými pravidly a budou použity pouze v souvislosti s manipulací s oznámenou záležitostí.

Vážíme si vaší podpory a spolupráce při poskytování pomoci společnosti Abena vyvíjet společnost, která bere vážně etické záležitosti – bez ohledu na to, jakým způsobem jste spojeni s organizací.