getimage.ashx-4

Všichni mluví o životním prostředí – ale my jsme se rozhodli jenom nemluvit, ale konat. Společnosti po celém světě jsou součástí problému, a my se musí stát součástí řešení.

Přijímáme výzvu, a podrobujeme se ke kontrole 3. stranám s cílem zajistit, že naše kroky vedou správnou cestou – takže s námi můžete obchodovat s čistým svědomím.

Evropská unie odhaduje, že se v Evropě vyhodí cca 3 miliardy tun odpadu. Toto číslo stále roste a OECD odhaduje, že v roce 2020 bude 45% navýšení, pokud tento problém zůstane bez povšimnutí. [Zdroj: OECD]

Společnost Abena se k těmto statistikám nechce přidávat. Uvědomujeme si, že výrobní zařízení může mít vliv na životní prostředí a z tohoto důvodu bereme veškerá možná bezpečnostní opatření, aby náš radioaktivní odpad byl na absolutním minimu.

Vlastní výroba v Dánsku recykluje 95% veškerého odpadu pocházejícího z naší produkce výrobků pro inkontinenci a dětské pleny. Odpad je tvořen např. fóliemi a obaly ze surových materiálů a přebytečných textilií.

Odpad spoelčnosti Abena je sbírán a prodáván do recyklačních firem, kde je zpracován v životním cyklu od kolébky ke kolébce, která vše transformuje do nových surovin. To nám umožňuje nakládat s odpady způsobem šetrným k životnímu prostředí, které pomáhá snížit využívání přírodních zdrojů.