getimage.ashx-2

UN Global Compact (UNGC) je strategická politická iniciativa pro firmy, které se zavázaly k provádění svých operací a strategií s přihlédnutím k lidským právům, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Abena se připojila k UNGC iniciativě, která pomáhá soukromému sektoru v řízení složitých rizik a příležitostí v oblasti životního prostředí, sociálních a vládní problémech. Jako součást UNGC, Abena sleduje deset zásad, které jsou založeny na lidských právech, práci, životním prostředí a boje proti korupci.

Jednou za rok, Abena dokončí zprávu o stavu (COP) k vytvoření transparentnosti, jak vedeme naše podnikání a zobrazení naši odpovědnosti. Zpráva o stavu je zveřejněn na internetových stránkách UNGC.

Pro společnost Abena je důležité, aby naši partneři dodržovali stejné standardy jako my, což je důvod, proč vždy dbáme na to, aby naši dodavatelé byli v souladu s deseti principy UNGC!